• Maak een keuze uit 2 Cultuurmenu opties

Cultuurmenu

Het Cultuurmenu Groningen is een programma van podiumvoorstellingen en een modulair gedeelte. Het Cultuurmenu wordt voor het basisonderwijs mogelijk gemaakt door Stadsschouwburg/De Oosterpoort, Noord Nederlands Orkest, Het Houten Huis, Groninger Museum en CBK Groningen. Het menu voorziet in een doorlopende leerlijn cultuureducatie dankzij de diverse activiteiten en receptieve cultuurontmoetingen. Voor de onderbouw (groepen 1/2 en 3/4) wordt ieder schooljaar activiteiten op de eigen school of in de directe omgeving van de school aangeboden. De bovenbouw (groepen 5/6 en 7/8) gaat naar  De Oosterpoort, Stadsschouwburg Groningen of het Grand Theatre. De coördinatie van het Cultuurmenu ligt in handen van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur.

Scholen kunnen deelname aan het Cultuurmenu financieren met gelden vanuit de Prestatiebox. Het menu kent een vaste prijs met een bijdrage voor één of twee activiteiten. Voor het menu wordt een tweejarig contract gesloten met de scholen.

Cultuurmenu-opties
Scholen kiezen uit de volgende mogelijkheden:
–    Cultuurmenu met één voorstelling/concert per schooljaar
Groep 1 t.m. 4 op school, groep 5 t.m. 8 in het theater € 7,50 per leerling
–    Extra module/bezoek aan het Groninger Museum of een project van CBK
€ 5,- per leerling

Toelichting
–    Het Cultuurmenu kent een vaste prijs. De activiteiten voor de onderbouw (groepen 1/2 en 3/4) worden in de school geprogrammeerd en de activiteiten voor de bovenbouw (groepen 5/6 en 7/8) in het theater of in het museum. Voor deelname aan het Cultuurmenu wordt een tweejarig contract gesloten met de scholen.
–    De theaterworkshop voor de leerlingen van groep 1 t.m 8 kost € 150,- per groep
–    De klassieke muziekworkshop voor de leerlingen van groep 1 t.m 8 kost
€ 150,- per groep
–    De deskundigheidsbevordering voor het schoolteam (max vijftien leerkrachten) kost € 35,- per deelnemer
–    Afrekening voor het Cultuurmenu vindt jaarlijks plaats op basis van de leerlingenaantallen per peildatum 1 oktober + 3% van het betreffende schooljaar

Aanmelden
Interesse in Cultuurmenu Groningen?  Vul het aanmeldingsformulier in en stuur het naar Bas Hendrickx. Lees hier de leveringsvoorwaarden.