• De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen

  • Grand Theatre Groningen

  • Stadsschouwburg

  • Het Houten Huis

  • Noord Nederlands Orkest

  • CBK Groningen

Het Cultuurmenu Groningen is ontwikkeld door onderstaande cultuurinstellingen:

De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen
De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen wil met haar educatie ervoor zorgen dat àlle kinderen en jongeren uit stad en provincie kennismaken mèt – en leren over podiumkunsten. Hoe kan dat beter dan via de scholen? Leerkrachten en docenten stimuleren de leerlingen cultureel actief te worden en daarbij mag een bezoek aan de schouwburg of concertzaal van De Oosterpoort niet ontbreken; hier zijn immers de professionele, kwalitatief hoogwaardige podiumkunsten te zien en te horen!

De Oosterpoort en de Stadsschouwburg Groningen willen met hun educatie vooral kinderen en jongeren laten genieten van mooie voorstellingen en concerten, ze laten begrijpen wat er gebeurt op het podium en waarin dit verschilt van wat ze bijvoorbeeld op televisie zien. Het doel is om ze een bijzondere ervaring mee te geven en ze te stimuleren om met een open blik te kijken: naar de voorstelling, naar de wereld en de mensen om hen heen en naar zichzelf. Culturele bagage is onmisbaar bij de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, jeugd en jongvolwassenen. En: de kinderen van nu zijn het publiek van de toekomst.

Grand Theatre
Grand Theatre Groningen maakt en brengt voorstellingen en concerten. Scherp en prikkelend. Wereldwijd, vanuit het hart van Groningen. Grand Theatre Groningen zoekt, scout en spoort aan om die vaak nog onbekende, ambitieuze podiumkunstenaars, tijd, ruimte en steun te bieden om hun ideeën te verwezenlijken. En diepgang te geven. Met als resultaat scherpe, prikkelende voorstellingen en concerten die midden in de actualiteit staan. Als jeugdtheaterhuis van de stad tonen ze tevens de jeugdpodiumkunsten in de volle breedte aan alle leeftijden (families en scholen), vaak met laagdrempelige, educatieve randprogramma’s.

Het Houten Huis
Het Houten Huis is het nieuwe theatergezelschap van het Noorden dat beeldend muziektheater maakt voor jong en oud. Ze maken fantasierijke voorstellingen vol visuele poëzie, fysieke humor en betoverende livemuziek.

Het Houten Huis wil hun educatie graag verder uitbreiden door middel van intensief samenwerken met verschillende scholen in de noordelijke provincies om zo voor scholen de mogelijkheid om kunsteducatie te verdiepen. Ze maken beeldend muziektheater. Theater dat kinderen en jongeren stimuleert in creativiteit, empathie, expressie en concentratie. Door pijn, humor en schoonheid te laten samenkomen in onze voorstellingen laten we ons publiek op een andere manier kijken naar zichzelf, de ander en de wereld om ons heen. Om onze educatie goed aan te laten sluiten zoeken we bij iedere voorstelling naar een vorm waarmee de eigen beleving en interpretatie van het publiek wordt gestimuleerd. Educatie is geen uitleg van de voorstelling, maar borduurt eerder voort op de problematiek die aan de order is gesteld. Iedereen mag altijd zijn eigen verhaal maken.

Noord Nederlands Orkest
Het NNO werd opgericht in 1862 en is daarmee Nederlands oudste professionele symfonieorkest. Het brengt symfonische muziek tot leven in de drie Noordelijke provincies, met zo’n 120 concerten per seizoen: in concertzalen, in de openlucht, tijdens festivals en voor scholen. Het NNO streeft er naar om u, als inwoner van Groningen, Friesland en Drenthe, minimaal één keer in uw leven in aanraking te brengen met klassieke muziek in het algemeen en het NNO in het bijzonder. Het NNO voert daarom een actief beleid om u te betrekken bij zijn activiteiten en concerten.

Uit diverse onderzoeken blijkt dat muziek een duidelijke meerwaarde heeft voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Muziek ontroert, versterkt de motorische en zintuiglijke ontwikkeling, de concentratie en stimuleert de cognitieve en sociale vaardigheden. Het NNO vindt het belangrijk hieraan bij te dragen en biedt voor verschillende groepen uit het basisonderwijs muzikale activiteiten aan.

CBK Groningen
Het Centrum Beeldende Kunst brengt kunst, kunstenaars en publiek met elkaar in contact door middel van een breed scala aan activiteiten. Zij ondersteunen de beeldende kunst sector met talentontwikkelingstrajecten, beheren de kunstwerken in de openbare ruimte, lenen kunstwerken uit via de kunstuitleen en presenteren werk van Groninger kunstenaars in de presentatieruimte.

Het CBK vindt het belangrijk dat kinderen vroeg in aanraking komen met kunst en cultuur en daarom organiseren zij bij de taken verschillende educatieve activiteiten.  Zo heeft het CBK Groningen voor de allerjongsten het project het Blauwe Paardje ontwikkeld.
Ook het pakket drukt(te)makers is gemaakt voor de groepen 1 en 2 en gaat in op eenvoudige druktechnieken. Met het project Dier in beeld kunnen de groepen 3 en 4 thematisch ingaan op de Kunst op Straat collectie van Groningen, zie ook www.staatingroningen.nl.
Sleutelwoorden bij alle educatieve activiteiten zijn: ervaren, reflecteren en zelf doen.

Groninger Museum
Het Groninger Museum is kleurrijk, verrassend en veelzijdig. Wat je er ook van vindt het zet je in beweging. Wanneer je naar de stad Groningen gaat, valt meteen de goudkleurige toren van het Groninger Museum op. Hier is van alles bijzonders te zien en te beleven! Er zijn schatten en voorwerpen uit het Groninger verleden, beelden en schilderijen, mode en meubels. Maar ook de verschillende ruimtes zijn kunstwerken op zich! Kinderen komen ogen te kort tijdens de interactieve rondleidingen. Vanuit deze verwondering worden ze gestimuleerd om hun eigen mening te vormen. Waar lijkt het op? wat vind jij? Wat heeft de kunstenaar bewogen? Na de rondleiding gaan de leerlingen ook nog eens creatief aan de slag in het gloednieuwe atelier.